DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Slabotínský, Radek : Hájit svoji čest a národní spolehlivost. Studenti Vysoké školy veterinární v Brně před fakultní vyšetřující komisí a čestným soudem v roce 1945. To Defend thein Honour and National Reliability. Students of the Veterinary University in Brno in front of the Inquiry Commission and the Court of Honour in 1945. In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Br., Kancelária WHO na Slovensku 2012, s. 221-224.
školstvo; medicína veterinárna; veterinárna medicína; 1945; Brno;

Zdrojový dokument (Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: