DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďuriška, Zdenko : Príspevok ku genealógii rodu Ruppeldtovcov. In: Fedor Ruppeldt. Žilina - Martin, Cirkevný zbor ECAV v Žiline - Slovenská národná knižnica v Martine 2011, s. 26-35, tab.
kňazi evanjelickí; farári evanjelickí; cirkev evanjelická; evanjelici; 1886-1979; rody; genealógia; Ruppeldt Fedor [1886-1979]; Ruppeldt [rod];

Zdrojový dokument (Fedor Ruppeldt.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: