DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurišin, Martin : Päťdesiat rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom a archivárom - univ. prof. PhDr. Ferdinandom Uličným, DrSc. Dejiny - internetový časopis 6, 2011, č. 1, s. 168-176, fot. [Ferdinand Uličný] http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2011.pdf
historici slovenskí; 1933-; Uličný Ferdinand [1933-];

Zdrojový dokument (Dejiny - internetový časopis)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: