DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurčo, Marek : Historicko-pravný výklad osudov veriacich augsburského vyznania do Žilinskej synody v roku 1610. (Preklad výťahu z textového latinského originálu historiografického dokumentu. K štúdii Martina Fajmona Žilinská synoda a stredoslovenské banské mestá.) In: Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Martin, Slovenská národná knižnica 2011, popis urobený z http://www.snk.sk/?CF2 dňa 1.4.2014
cirkev evanjelická; synody cirkevné; banské mestá; mestá, Slovensko; mestá banské; pramene; Žilina; Slovensko stredné;

Zdrojový dokument (Pramene k duchovným dejinám Slovenska.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: