DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurčo, Marek : Cirkevné štatúty v Bytči z roku 1600 a ich vzťah k synode v Žiline (1610). (Štúdia.) In: Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Martin, Slovenská národná knižnica 2011, popis urobený z http://www.snk.sk/?CF2 dňa 1.4.2014
cirkev evanjelická; synody cirkevné; 1600; Bytča; Žilina;

Zdrojový dokument (Pramene k duchovným dejinám Slovenska.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: