DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Uličný, Ferdinand : Falošná listina údajne kráľa Bela IV. z roku 1237 pre stoličnobelehradských mešťanov. SlArchiv 45, 2010, č. 2, s. 6-14. Rés. nem. s. 14 Urkundenfälschung, Angeblich vom König Bela IV., aus dem Jahre 1237 für die Stuhlweissenburger Bürger.
mešťania; diplomatika; hungarika; listiny falošné; 1237; Stoličný Belehrad [HU];

Zdrojový dokument (SlArchiv)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: