DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Tulkisová, Jana : Nacistická politika voči "árijkám" na príklade brémskych lodeníc. In: Historické štúdie. Br., Katedra všeobecných dejín FF UK 2010, s. 238-252. Rés. angl. s. 252. NS-Politik gegenüber "Arierinnen" am Beispiel von Bremer Werfbetrieb. Ed. Acta historica Posoniensia, 16.
árijci; ženy; lodenice brémske; rasizmus;

Zdrojový dokument (Historické štúdie.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: