DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Trnové. Monografia obce. [Zost.]: Hudec, Ivan V. Žilina, MAGMA - Krajská knižnica v Žiline 2010. 447 s.
OHLASY: [Rec.]: Kartous Peter, SlArchiv 46, 2011, č. 1-2, s. 142-144.
obce, Slovensko; Trnové-Žilina; Žilina-Trnové;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: