DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Politické vedy. Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. [Hlavný red.]: Kulašík, Peter. Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB 13, 2010, č. 1, 129 s.; č. 2, 149 s.; č. 3, 119 s.; č. 4, 178 s.
časopisy slovenské; periodiká slovenské; Politické vedy; vedy politické;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: