DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ivanič, Peter - Hetényi, Martin - Taneski, Zvonko : Písomné pramene k životu a dielu sv. Konštantína-Cyrila a Metoda v slovenskej a južnoslovanskej historickej spisbe. In: Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume. Nitra, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre 2010, s. 27-40. Rés. angl. s. 39-40 Written Sources Concerning Saint Constantine-Cyril and Methodius Life and Work in Slovak and South European Historiography.
pramene; Cyril Konštantín [826/827-869]; Metod [815-885];

Zdrojový dokument (Prameň - jeho funkcia, význam, interpretácia a limity v historickom výskume.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: