DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Inventár rukopisov Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice. Zv. 30. Fond 216. [Živena, Jesenskovci, Národnie noviny - redakcia Turčiansky sv. Martin.] [Zost.]: Pástorová, Eva. Martin, Slovenská národná knižnica 2010. 394 s., reg. menný, inštitúcií. Ed. Dokumentácia. Séria: Fondy Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 216.
zborníky periodické; zborníky slovenské; pozostalosti; literatúra; knižnice; archívy literárne; umenie; rukopisy; inventár rukopisov; Živena; rody; Národnie noviny; noviny národnie; spolky ženské; Jesenskovci [rod];

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: