DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Huťka, Miroslav : Rád svätého Viliama a kláštor vo Veľkom Šariši: príspevok k počiatkom Rádu pustovníkov svätého Augustína v stredovekom Uhorsku. In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Rábik, Vladimír a kol. Krakov, Towarzystwo Slowaków w Polsce v spolupráci s Katedrou histórie Trnavskej univerzity v Trnave 2010, s. 230-253. Rés. angl. s. 432-433 The Order of Saint William and the Monastery in Veľký Šariš.
Rád pustovníkov sv. Augustína; Rád sv. Augustína; pustovníci sv. Augustína; Rád sv. Viliama; rehoľa sv. Viliama; viliamiti; rehole cirkevné; rády cirkevné; cirkev; Veľký Šariš [okres Prešov]; okres: Prešov;

Zdrojový dokument (Vývoj cirkevnej správy na Slovensku. Rábik, Vladimír a kol.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: