DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Európsky význam slovenského baníctva v stredoveku a novoveku. Zborník prednášok z medzinárodného sympózia, konaného 8. - 10. 9. 2010 v Banskej Štiavnici. [Ed.]: Matejková, Adriana - Kamenický, Miroslav. Banská Štiavnica, Slovenské banské múzeum 2010. 178 s.
    [Autori]: Labuda, Jozef - Kašiarová, Elena - Hromník, Cyril - Štefánik, Martin - Komorová, Klára - Saktorová, Helena - Kamenický, Miroslav - Augustínová, Eva - Čičaj, Viliam - Frimmová, Eva - Novák, Ján - Čelková, Mária - Chovanová, Iveta - Slavkovský, Jozef - Husák, Vladimír - Šulcová, Jana - Stadler, Sabine - Kladivík, Eugen - Ragač, Radoslav - Krchňáková, Lucia - Schillerová, Janka - Belej, Milan - Lipták, Ján - Kurucárová, Jana - Bešinová, Eva - Kúkel, Ján - Birnat, Andrzej - Dobrincu, Dorin - Paulus, Filip - Túnyi, Igor - Kaplíková, Adriana - Hronček, Pavel - Velfl, Josef - Weiss, Gabriel - Bauer, Viliam - Kaňa, Richard - Kafka, Richard - Cengel, Peter - Horváth, Pavol - Herčko, Ivan - Hronček, Pavel.
OHLASY: [Rec.]: Lacko Miroslav, Montánna história 3, 2010, s. 278-279.
novovek; stredovek; baníctvo; Európa;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: