DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Etnologické rozpravy. [Zodpovedná red.]: Šusteková, Ivana. Nitra, Národopisná spoločnosť Slovenska - Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF v Nitre - Etnografické múzeum - Slovenské národné múzeum 17, 2010, č. 1-2, 196 s.
periodiká slovenské; časopisy slovenské; Etnologické rozpravy; etnológia;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: