DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ekonomický časopis = Journal of Economics. [Hlavný red.]: Šikula, Milan. Br., Ekonomický ústav SAV - Prognostický ústav SAV 58, 2010, č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1092 s.
periodiká slovenské; časopisy slovenské; Ekonomický časopis;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: