DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dabrowski, Dariusz : Rozbitie alebo rozpad? Požská politika voči Československu a otázka maďarských aktivít s ciežom revízie hraníc na Podkarpatskej Rusi. In: Rozbitie alebo Rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bystrický, Valerián - Michela, Miroslav - Schvarc, Michal a kol. Br., Veda, Vydavatežstvo SAV 2010, s. 254-271.
vzahy československo-požsko-maďarské; vzahy požsko-československo-maďarské; vzahy maďarsko-československo-požské; hranice; Československo; politika zahraničná; Podkarpatská Rus;

Zdrojový dokument (Rozbitie alebo Rozpad? Historické reflexie zániku Česko-Slovenska. Bystrický, Valerián - Michela, Miroslav - Schvarc, Michal a kol.)


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: