DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dvořáková, Daniela : Vyslanci, poslovia, vyzvedači, špehovia - o spôsoboch šírenia informácií v stredoveku. In: Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Lukačka, Ján a kol. Br., Typoset print - Historický ústav SAV 2010, s. 125-134, tab.
stredovek; mestá, Slovensko; vyslanci; poslovia; vyzvedači; špehovia; informácie;

Zdrojový dokument (Stredoveké mesto ako miesto stretnutí a komunikácie. Lukačka, Ján a kol.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: