DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dvořáková, Daniela : Všedný a sviatočný deň v živote stredovekého šľachtica v neskorom stredoveku. Forum historiae [online] 4, 2010, č. 2 [Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku], 8 s. Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/main/texty_2_2010/dvorakova.pdf Rés. angl. Festive and everyday life of the medieval noble. Ed. Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku.
šľachta; každodennosť; sviatky; stredovek;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: