DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Dvořáková, Daniela : Súboj ako spôsob riešenia sporov o česť v stredovekom uhorskom práve. [Aut.]: Borovský, Tomáš - Janiš, Dalibor - Malaníková, Michaela a kol. In: Spory o čest ve středověku a raném novověku. Brno, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2010, s. 46-53. Ed. Země a kultura ve střední Evropě. Sv. 16.
súboje; právo stredoveké; vojenstvo; česť;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: