DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurkovská, Mária : Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia. Človek a spoločnosť [online] 13, 2010, č. 2, nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2010/2/5806 [cit. 2011-8-17] Rés. angl. The cooperation of Zipserdeutsche Partei and Hungarian political parties in region of Spiš early the twentieth and end of the thirtieth years of 20th century.
politické strany; strany politické; Spišskonemecká strana; Spiš [región];

Zdrojový dokument (Človek a spoločnosť [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: