DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurkovská, Mária : Podiel spolku Pfadfinderverein na narúšaní občianskych vzťahov v Levoči v 30. rokoch 20. storočia. In: Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. Br., Historický ústav SAV - Prodama 2010, s. 119-127.
Pfadfinderverein; Nemci, Slovensko; spolky nemecké; Levoča;

Zdrojový dokument (Občan a štát v moderných dejinách Slovenska.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: