DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurišová, Ľubica - Kráľová, Eva : Medený hámor v Banskej Bystrici - príspevok k poznaniu vývojy historického priemyselného areálu. = Copper manufacture in Banská Bystrica - a document of industrial areas development. [Ed.]: Kráľová, Eva. In: Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. Br., Slovenská technická univerzita 2010, s. 188-199, obr., fot.
paiatky; hámre medené; medené hámre; Banská Bystrica;

Zdrojový dokument (Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: