DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurišin, Martin : 50 rokov Inštitútu histórie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Rozhovor s historikom - Dr. h. c. univ. prof. PhDr. Michalom Danilákom, CSc. Dejiny - internetový časopis 5, 2010, č. 2, s. 208-221. [Michal Danilák] http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_2_2010.pdf
historici slovenskí; 1933-; Danilák Michal [1933-];

Zdrojový dokument (Dejiny - internetový časopis)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: