DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ďurica, Milan S. : Historické problémy Slovenska a ich vplyv na súčasnosť. Historický zborník 20, 2010, č. 1, s. 13-17.
historiogrfia slovenská;

Zdrojový dokument (Historický zborník)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: