DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Bodnárová, Miloslava : Vzťah regionálnych a všeobecných dejín. The Relationship Between Regional and General History. Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004, s. 9-12.
Regionalistika; Dejiny regionálne; Dejiny všeobecné;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: