DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Bodnárová, Miloslava : Ján Henckel a počiatky reformácie v Uhorsku. Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie. 4, 2004, s. 21-30. Rés. nem. s. 31 Johannes Henckel und die Anfänge der Reformation in Ungarn.
Kňazi; Farári; Reformácia; Uhorsko; Henckel Ján [1481-1539];

Zdrojový dokument (Pohľady do minulosti. Zborník prednášok z histórie.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: