DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Bodnárová, Milica : Kultúra života mešťanov Pentapolitany v 16. storočí. Die Lebenskultur der Bürger der Pentapolitana im 16. Jahrhundert. SlArchiv 39, 2004, č. 2, s. 102-122. Rés. angl. s. 122-123 Life Culture of Citizens in Pentapolitana in 16th Century.
Kultúra; Pentapolitana; Mešťania; 16. storočie; Združenie miest; Bardejov; Sabinov; Košice; Prešov; Levoča;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: