DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Boboková, Jarmila : Život, činnosť a politické názory M. M. Speranského. Začiatok cesty. In: Archeologické lokality a stredoveká architektúra v urbanistickom a krajinnom rámci - prezentácia kultúrneho dedičstva stredoveku. Br., Stimul 2004, s. 81-86. Ed. Acta historica Posoniensia. 3.
Politici ruskí; Reformátori ruskí; Filozofi ruskí; Speranskij Michal Michajlovič [1772-1839];

Zdrojový dokument (Archeologické lokality a stredoveká architektúra v urbanistickom a krajinnom rámci - prezentácia kultúrneho dedičstva stredoveku.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: