DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Blehová-Alaverasová, Beáta : Medzinárodné sympózium: Školská, vedná a kultúrna politika na Slovensku pred a po roku 1989 v európskom kontexte. Historický zborník 14, 2004, č. 1, s. 195-196. [Bratislava, 20. - 21. 11. 2003]
Sympóziá; Školstvo; Kultúra;