DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Sroka, Stanislaw A. : Pramene k dejinám stredovekého Spiša v krakovských archívoch a knižniciach. In: K stredovekým dejinám Spiša. [Zost.]: Števík, Miroslav. Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum 2003, s. 129-133. Rés. angl. s. 134 Medieval Scepusiana in the Archives and Libraries of Krakow.
Knižnice poľské; Stredovek; Pramene; Archívy poľské; Spiš [región]; Krakov [PL];

Zdrojový dokument (K stredovekým dejinám Spiša. [Zost.]: Števík, Miroslav.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: