DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Spravodaj hasičov okresu Svidník. [Zost.]: Kaputa, Andrej. Svidník, OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany a OR Hasičského a záchranného zboru Svidník pre DHZ a HaZZ a pre stražakov Powiatu Krosno 2003. 34 s. Rés. poľs. s. 30, angl. s. 31-32. The Co-laboration between the firemen from the districts of Svidník and Krosno (The Polish Republic).
hasiči; spolky; požiarnici; Svidník;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: