DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Blažek, Petr : Akce "Anti". Sledování historika Jozefa Jablonického příslušníky IV. správy SNB při jeho dvou pražských cestách. In: Odvaľujem balvan. Br. - Banská Bystrica, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied - Múzeum SNP 2013, s. 390-397, fot.
bohemika; historici slovenskí; 1933-2012; Praha [CZ]; Česko; Jablonický Jozef [1933-2012];

Zdrojový dokument (Odvaľujem balvan.)


045096 Černák, Tomáš: Futbal a politika v ČSR počas roka 1948 na príklade futbalových klubov AC Sparta a ŠK Bratislava. s. 115-123.
045429 Halmová, Lucia: Topoľčany "mesto zažidovčené", na konci druhej svetovej vojny. s. 87-92.
045506 Hollý, Karol: Formovanie národnej ideológie českých slovakofilov (1880 - 1881) a jej hodnotenie v rámci slovenskej národoveckej society. s. 11-21.
045850 Kožáková, Katarína: Náčrt sociálnej politiky na Slovensku po druhej svetovej vojne, legislatívne opatrenia a unifikácia sociálneho poistenia v Československu. s. 93-103.
045870 Krivá, Lenka: Kto za to môže? Malá analýza diskurzu o hľadaní vinníkov v čase Nežnej revolúcie. s. 235-243.
046184 Muráriková, Zdenka: Perzekúcie a deportácie židovského obyvateľstva v Trenčianskom okrese v rokoch 1939 - 1945. s. 79-85.
046860 Virostková, Anna: Ukrajinské národnostné školstvo na Slovensku (1945 - 1970) v slovenskej historiografii. s. 105-113.
[Search] [Index]
Abbreviation: