DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Maková, Alena : Konzervovanie osobného fondu Andreja Hlinku. SlArchiv 47, 2012, č. 1, s. 58-71, obr. Rés. angl. s. 70-71. Conservation of the Personal Fond of Andrej Hlinka.
archívy; politici slovenskí; 1864-1938; Hlinka Andrej [1864-1938];

Zdrojový dokument (SlArchiv)


045200 Ďuriančík, Jozef: Tragický príbeh dcéry Dominika Skuteckého. s. 79-84, fot., obr.
045330 Frommer, Benjamin: Perzekúcia prostredníctvom tlače: Ako českí funkcionári pomáhali izolovať Židov v nacistickom Protektoráte Čechy a Morava. s. 112-126.
045386 Gorbunovová, S. I. - Rogovaja, E. A.: Osobitosť nacistickej politiky vo vzťahu k Židom na okupovanom území ZSSR. s. 127-135.
045511 Hoptová, Luciana: "Riešenie židovskej otázky" na okupovanom území Bieloruska. s. 136-145.
045519 Hradská, Katarína: Židovské školy v pracovných táboroch. s. 73-78, fot.
045631 Jareb, Mario: Holokaust v nezávislom Chorvátsku v rokoch 1941 až 1945. s. 146-170.
045677 Kamenec, Ivan: Vnútropolitický vývoj a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 - 1945. s. 9-16.
045712 Kázmerová, Ľubica: Zmeny štruktúry školského systému na Slovensku v rokoch 1938 - 1941. s. 63-72.
045835 Kováčová, Viera: Dr. Jozef Tiso a riešenie židovskej otázky na Slovensku. s. 46-54.
045855 Kralčák, Peter: Rasová politika v prostredí slovenskej armády. s. 55-62.
046123 Mičev, Stanislav: Protižidovské zákonodárstvo na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 (stručný prierez). s. 97-111.
046185 Muraru, Alexandru: Predohra k rumunskému holokaustu. Antižidovská propaganda a jej následky pri ústupe z Besarábie a Severnej Bukoviny v roku 1940. s. 171-180.
046186 Muraru, Andrei: Rumunská rasová politika: Prečo sa uskutočnili deportácie Židov z Transnistrie? s. 181-189.
046257 Osyková, Linda: Protižidovská agitácia v druhej polovici 30. rokov 20. storočia na Slovensku. s. 30-45.
046333 Petruf, Pavol: Zahraničná politika Slovenského štátu 1939 - 1945 (niekoľko poznámok o jej vzniku, zameraní a krátkodobej existencii). s. 17-29.
046582 Sotáková, Lucia: Nové vlny antisemitizmu v ČSR na prelome 40. a 50. rokov a ich interpretácia v súvislosti s procesom s vedením protištátneho sprisahaneckého centra na čele s Rudolfom Slánským. s. 85-96.
046630 Száraz, Peter: Frankisti a otázka španielskych Židov v rokoch druhej svetovej vojny. s. 190-207.
[Search] [Index]
Abbreviation: