DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Hagara, Martin : Zlatý orol - ilegálna skautská organizácia v rokoch 1948 - 1956. Golden Eagle - The illegal organization of the Scout movement in 1948 - 1956. Der Goldene Adler - Illegale Organisation der Pfadfinderbewegung in den Jahren 1948 - 1956. Historické rozhľady 7, 2012, s. 259-266, fot.
šport; Zlatý orol; skauti; 1948-1956;

Zdrojový dokument (Historické rozhľady)


045551 Hudek, Adam: Slovenská historiografia v procese konštruovania marxistickej verzie československých dejín v päťdesiatych rokoch 20. storočia. s. 9-21.
045858 Kratochvíl, Viliam: Anaytické modely na výučbu dejín 20. storočia. s. 119-132.
046004 Macháček, Michal: Historik, který "poznal světlo a už více nechtěl tmu". Za Jozefom Jablonickým. s. 127-128.
[Search] [Index]
Abbreviation: