DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Fábrová, Karin : Vznik a formovanie sa mesta Kežmarok. Annales Historici Presovienses 12, 2012, č. 1, s. 11-29.
mestá, Slovensko; Kežmarok;

Zdrojový dokument (Annales Historici Presovienses)


045427 Hallon, Ľudovít: Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944 - 1945. s. 109-131.
045644 Jesenský, Miloš - Turóci, Martin: Kysuce v období Slovenského štátu. s. 33-81.
045741 Klieštiková, Jana: Ján Haranta v kontexte kysuckej literatúry 20. storočia. s. 241-287, fot., obr.
045795 Kontrik, Alojz: Sociálna situácia drotárov z kysúc v medzivojnovom období. s. 289-315, fot.
045856 Králiková, Blanka: Rudolf Matter a jeho vklad do kysuckej historiografie. s. 133-153, fot.
045878 Kubica, Peter: Kysucká literatúra v 20. storočí. s. 221-239, fot.
045967 Liščák, Marián: Vysťahovalectvo do USA z oblasti východných Kysúc v období prvej štvrtiny 20. storočia. s. 155-191, tab.
046058 Markech, Pavol: Tradičné bývanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia a jeho kontexty s minulosťou. s. 193-219.
046080 Matula, Pavol: Severné Kysuce pod poľskou správou 1938 - 1939. s. 13-31.
046461 Sabol, Miroslav: Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia. s. 83-107.
[Search] [Index]
Abbreviation: