DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Štefanský, Michal : The fall of communism and the establishment of an independent Slovakia. In: Slovakia in History. Cambridge, University Press 2011, s. 351-369.
komunizmus; politika;

Zdrojový dokument (Slovakia in History.)


045114 Čierna-Lantayová, Dagmar: Medzinárodné a vnútropolitické faktory slovensko-maďarského vzťahu v období 1939 - 1945. s. 162-188.
045115 Čierna-Lantayová, Dagmar: Variácie kontaktov medzi Bratislavou a Moskvou v rokoch 1939 - 1945. s. 109-138.
045588 Ivaničková, Edita: Slovensko a slovenská otázka v stredoeurópskych plánoch Veľkej Británie 1939 - 1945. s. 75-88.
046109 Michálek, Slavomír: Niekoľko problémov slovensko-amerických vzťahov počas druhej svetovej vojny. s. 139-161.
046330 Petruf, Pavol: Diplomatické vzťahy medzi Slovenskom a Francúzskom v rokoch 1939 - 1945. s. 89-108.
046332 Petruf, Pavol: Zahraničná politika Slovenskej republiky (1939 - 1945). s. 11-74.
046499 Segeš, Dušan: Otázka Slovenska v kontexte poľských federačných plánov v exile za druhej svetovej vojny vo svetle memoránd a diplomatických rozhovorov. s. 189-207.
[Search] [Index]
Abbreviation: