DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Orosová, Martina - Žažová, Henrieta : Košická citadela. Košice, A21 s.r.o. pre Aupark 2011. 190 s. Rés. angl. s. 160-165, maď. s. 166-171.
OHLASY: Rec.: Kunec Patrik, Acta Historica Neosoliensia 14, 2011, s. 327-329; anot.: Janura Tomáš, HČ 61, 2013, č. 2, s. 409-411; rec.: Dangl Vojtech, Vojenská história 17, 2013, č. 1, s. 201-204.
citadela; pamiatky; Košice;


044933 Bednárová, Marcela: Príroda a jej miesto v štúrovskom hnutí. s. 65-83.
045147 Demmel, József: Koherentné fragmenty? Biograficko-metodologický výskum života a diela Ľudovíta Štúra. Vzťah Ľudovíta Štúra a Leopolda Petza. s. 125-134.
045684 Kantek, Karol: Štúrov súčasník Franz Raffelsperger, účastník komunikačnej revolúcie v habsburskej monarchii. s. 166-184.
045738 Klátik, Miloš: Ľudovít Štúr a evanjelická cirkev augsburského vyznania. s. 209-221.
045766 Kodajová, Daniela: Posmrtný život Ľudovíta Štúra. s. 222-244.
045845 Kowalská, Eva: Prvé meštianske kasíno - neznáma kapitola z novších dejín Modry a procesu "národného prebúdzania". s. 154-165.
046010 Macho, Peter: Matúš Čák Trenčiansky v diele Ľudovíta Štúra. s. 135-153.
046077 Maťovčík, Augustín: Zdenka Sojková a jej štúrovské bádania. s. 185-206.
[Search] [Index]
Abbreviation: