DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kinčok, Branislav : Mechanizmus tvorby politických procesov v rokoch 1948 - 1953 na príklade poslanca Národného zhromaždenia Petra Danieliča. Pamäť národa 7, 2011, č. 4, s. 31-50, fot. Rés. angl. s. 50. Fabrication Mechanism of Political Trials in 1948 - 1953 illustrated in the National Assembly Representative Peter Danielič Case.
politici slovenskí; poslanci slovenskí; 1948-1953; 1924-1970; Danielič Peter [1924-1970];

Zdrojový dokument (Pamäť národa)


045523 Hrnčiarová, Daniela: Privilégium uhorského kráľa Bela IV. pre Židov. s. 34-43.
045564 Hurbanič, Martin: Adversus Iudaeos v kázni Theodora Synkella k avarskému obliehaniu z roku 626. s. 22-33.
045846 Kowalská, Eva: Školské reformy v Uhorsku a ich výsledky: Židovské školy pod kontrolou štátu. s. 128-138.
045953 Lengyelová, Tünde: Niekoľko poznámok k postaveniu Židov v stredovekom Uhorsku. s. 44-53.
045986 Ludvíková, Miroslava: O rituální vraždě v Litomyšli roku 1573. s. 123-127.
046199 Nagajová, Pavla: Príspevok k dejinám bratislavských Židov za vlády Anjouovcov. s. 54-60.
046369 Poláček, Juraj: Židia a sasánovské dobytie byzantskej Palestíny v roku 614. s. 7-21.
046437 Roháč, Juraj: Židia v dejinách Trnavy. Problém interpretácie falza o vyhnaní Židov. s. 100-112, obr.
046534 Skladaný, Marián: Úradnící židovského pôvodu na uhorskom dvore v neskorom stredoveku Ján Ernst (Ernuszt) a Imrich Szerencsés (Fortunatus). s. 61-83.
046646 Šedivý, Juraj: Marginalia Judaica Posoniensia (1526 - 1683). s. 113-122.
046652 Ševčíková, Zuzana: Neologická synagóga v Malackách - synkretizmus umeleckých kultúr východu a západu (recepcia a transformácia). s. 139-155, obr. príl.
046758 Tandlich, Tomáš: Židovské obyvateľstvo Bratislavy za vlády uhorského kráľa Vladislava II. Jagelovského. s. 84-99.
[Search] [Index]
Abbreviation: