DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Genealogicko-heraldický hlas. Časopis Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti a Kabinetu genealógie Slovenskej národnej knižnice. [Zost. a zodpovedný red.]: Šišmiš, Milan. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 21, 2011, č. 1-2, 104 s. Rés. angl.
OHLASY: Rec.: Ragač Radoslav, SlArchiv 47, 2012, č. 1, s. 109-110.
heraldika; genealógia; periodiká slovenské; Genealogicko-heraldický hlas;


043079 : Bibliografia slovenskej numizmatiky 2006-2008. [Zost.]: Minarovičová, Elena. s. 226-239.
043345 Fiala, Anton: Dynastia Adlerovcov v kontexte ryteckého podniku v Bratislave. s. 94-101, obr.
043603 Hunka, Ján: Mgr. Antonovi Fialovi k šesťdesiatinám. s. 201-205, obr.
044204 Oslanský, František: Münzfälschung im Mittelalter im Spiegel europäischer Schriftquellen. Zum Lebensjubiläum von PhDr. Eva Kolníková, DrSc. s. 33-55, obr.
044604 Štefánik, Martin: Úloha kremnického zlata v európskej finančno-hospodárskej kríze 14. storočia. s. 57-78.
[Search] [Index]
Abbreviation: