DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Pellová, Daniela : Jubileum doc. PhDr. Miloslavy Bodnárovej, CSc. SlArchiv 44, 2009, č. 2, s. 198-199.
archivári; historici; Bodnárová Miloslava [1949-];

Zdrojový dokument (SlArchiv)


039680 Dobrotková, Marta: Cirkevné matriky a ich vplyv na spoločenské pomery v ranom novoveku. s. 145-154.
039766 Fialová, Ivana: Židia na cisárskom panstve Šaštín v druhej polovici 18. storočia a v prvej polovici 19. storočia. s. 155-169.
040231 Labanc, Peter: Páni z Lomnice - počiatky rodu. s. 14-30.
040294 Lopatková, Zuzana: Martin Kollár ako editor Katolíckych novín. s. 170-175.
040331 Manák, Marián: Povojnové Rakúsko v plánoch Spojencov. s. 176-192.
040345 Marek, Miloš: Panstvo Tematín v stredoveku. s. 31-63, mp.
040390 Meliš, Bernard J.: Náčrt poznatkov a problematiky výskumu života magistra Donča. s. 64-82.
040550 Pátková, Hana: "Canonici in castro Hradek". s. 83-87.
040648 Rábik, Vladimír - Manák, Marián: K interpretácii najstarších písomných prameňov o súčasných Drahovciach. s. 132-144, obr.
040649 Rábik, Vladimír: Diplomatická činnosť mesta Trnavy do konca 14. storočia. s. 88-102, tab.
040762 Skalská, Monika: Paulíni a ich pôsobenie v Gemeri. s. 103-115.
040942 Tibenský, Martin: Trnavskí obuvníci v stredoveku. s. 116-131, fot.
[Search] [Index]
Abbreviation: