DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Pátková, Hana : "Canonici in castro Hradek". Studia Historica Tyrnaviensia 8, 2009, s. 83-87. Rés. nem. s. 87 "Canonici in castro Hradek".
kapituly; bohemika;

Zdrojový dokument (Studia Historica Tyrnaviensia)


037499 Adam, Christopher: Pohľad cez Atlantik. Maďarská štátna bezpečnosť a kanadskí Maďari (1956-1989). s. 116-134.
037522 Anušauskas, Arvydas: Litovský faktor. Obdobie ekonomickej reštrukturalizácie (perestrojky) a spravodajských technológií. s. 135-139.
037528 : Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB. s. 19-48.
037541 Bacher, Dieter: Komunistická "intelligence internationale"? Kontakty medzi KGB a KPÖ na začiatku studenej vojny. s. 316-329.
037571 Baráth, Magdolna: Sovietski poradcovia v orgánoch maďarskej štátnej bezpečnosti. s. 83-94.
037637 Blažek, Peter: Rezidentura FMV v Sovětském svazu. Postavení, činnost a personální obsazení v roce 1989. s. 236-259, fot., tab.
037663 Bottoni, Stefano: Nezvyčajný vzťah. Maďarská rozviedka a Vatikán 1961-1978. s. 140-168.
037692 Cendes Ladislau-Antoniu: Prístupy NKVD/KGB a kontrola strany v rumunských tajných službách a v armáde v období 1948-1964. s. 76-82.
037898 Foitzik, Jan - Petrov, Nikita Vasilievič: Sovietsky bezpečnostný aparát v sovietskej okupačnej zóne - NDR (1945 - 195). Štruktúra, úlohy a spolupráca s východonemeckými úradmi. s. 330-352.
037972 Grajewski, Andrzej: Tajné služby Poľskej ľudovej republiky proti Vatikánu v rokoch 1956 - 1978. s. 169-188.
038018 Herbstritt, Georg: Odmietnutá spolupráca: Vzťah Stasi - Securitate a snaha Rumunska o nezávislosť. s. 270-280.
038244 Kalous, Jan: Štěpán Plaček, jeho vize čs. bezpečnosti a sovětští zpravodajci (1945-1948) - souvislosti a okolnosti příchodu sovětských poradců do Československa. s. 95-32, fot.
038695 Morré, Jörg: Modelovanie obrazu nepriateľa. Zatknutia NKVD ako príprava začiatku politickej práce polície v sovietskej okupačnej zóne - NDR. s. 285-297.
038926 Rendek, Peter: Operácia ALAN - vzájomná spolupráca československej spravodajskej služby a sovietskej KGB v jednom z najväčších prípadov úniku bezpečnostných informácií NATO v období 1982-1986. s. 213-230.
038930 Ritter, László: Spolupráca medzi sovietskou a maďarskou spravodajskou službou v ranom období studenej vojny. s. 234-235.
038979 Schovánek, Radek: Sovětské uši v komunistické Praze. s. 70-75.
039094 Stelzl-Marx, Barbara: Sovietska rozviedka v Rakúsku. Zatknutia, odsúdenia a popravy v rokoch 1950-1953. s. 298-315.
039116 Süss, Walter: Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe z pohľadu východonemeckej tajnej služby v 70. rokoch. s. 201-212.
039242 Tomek, Prokop: SOUD a jeho využívání v československých podmínkách. s. 260-268.
039345 Wnuk, Rafal: Sovietska podpora bezpečnostného aparátu Poľskej komunistickej strany. Rola NKVD v boji s protivládnymi antikomunistickými skupinami v Poľsku (1944-1945). s. 52-69.
039433 Lukasiewicz, Slawomir: Aktivity poľskej komunistickej spravodajskej služby nasmerované voči Európskemu hospodárskemu spoločenstvu. s. 189-200.
[Search] [Index]
Abbreviation: