DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Michálek, Slavomír : Československý protifašistický odboj v USA v rokoch 1939-1941. The Czechoslovak anti-fascist struggle in the USA, 1939-1941. HŠt 44, 2006, s. 13-33. Rés. nem. s. 33-34 Der tschechoslowakische antifaschistische Widerstandskampf in den USA in den Jahren 1939-1941.
politika zahraničná; odboj protifašistický; Československo; 1939-1941; vzťahy československo-USA; vzťahy USA-československé;