DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Pálinkás, László : Politikai pártok és mozgalmak és a politikai rendszer a Mátyusföldön az elso Csehszlovák Köztársaság idoszakában (1918-1938). Politické strany a hnutia a politický systém v Matúšovej zemi v období prvej Československej republiky (1918-1938). In: Mátyusföld II. Komárno - Dunajská Streda, Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó 2005, s. 149-161, fot., obr. tab.
Matúšova zem; strany politické; politické strany; Československo; 1918-1938;

Zdrojový dokument (Mátyusföld II.)


031945 Bakoš, Vladimír: K problému vyrovnávania sa s (komunistickou) minulosťou. s. 378-386.
031988 Benčík, Antonín: Autohavárie na 88. kilometru. s. 333-344. [Alexander Dubček]
032044 Boros, Ferenc: Rok 1968 a kádárovská politika. s. 228-246.
032153 Čelko, Vojtech: Začiatky emigrácie Jozefa Lettricha vo svetle korešpondencie s jeho osobným tajomníkom Mirom Haviarom. s. 135-142.
032476 Hronský, Marián: K pôsobeniu talianskej vojenskej misie na Slovensku (december 1918 - máj 1919). s. 44-74.
032541 Jelínek, Yeshayahu Andrej [Jelinek, Yeshayahu Andrej]: Prevrat v rokoch 1918-1919 a Židia (poznámky a úvahy). s. 29-43.
032658 Kmeť, Norbert: K rozdeleniu Československa. s. 369-377.
032660 Kmeť, Norbert: Slovo na úvod. s. 7-16.
032707 Kopčok, Andrej: Vojvodinsko-slovenské inšpirácie historika Jozefa Jablonického. s. 96-103.
032708 Kopsová, Raisa: Recepcia Jozefa Jablonického v disidentskom spoločenstve. s. 277-282.
032785 Křen, Jan: Sociálněpolitické paradoxy sovětského bloku. s. 329-332.
032839 Larmola, Heikki: Štrukturálny realizmus, geopolitika a nemecko-ruská dilema z pohľadu dvoch malých európskych mocností: bývalého povojnového Československa a Fínska. s. 113-142.
032986 Marušiak, Juraj: Maďarská revolúcia 1956 a Slovensko. s. 183-227.
033066 Mlynárik, Ján: Slovenský nadrealizmus v metamorfózach stalinizmu. s. 143-182.
033188 Paczkowski, Andrzej: Opozícia v Poľsku v rokoch 1986-1989 a pád komunistického systému. s. 301-328.
033230 Pekník, Miroslav: K profilu slovensko-českých vzťahov. s. 345-368, tab.
033301 Poláčková, Zuzana: Úloha medzinárodných neštátnych inštitúcií a židovských organizácií pri koncipovaní dodatkov na ochranu menšín, zakotvených v mierových zmluvách po prvej svetovej vojne. s. 75-85.
033327 Prečan, Vilém: Milan Šimečka o životě a dějinách. Útržky korespondence a tři literární texty z doby bezčasí (1979-1985). s. 247-276.
033371 Renner, Hans: Holandsko, Československo a mníchovská kríza. s. 86-95.
033414 Rychlík, Jan: Makedonská otázka v české a slovenské politice 20. století. s. 17-28.
033685 Tischler, János: Maďarsko a poľská kríza v roku 1980-1981. s. 283-300.
033776 : Výberová bibliografia Jozefa Jablonického. [Vypracovali]: Kmeť, Norbert - Kubíková, Dagmar. s. 387-390.
033841 Zudová-Lešková, Zlatica: K osudu Miroslava Bedřicha Švandu (a kapitolám československej vojenskej spravodajskej služby na Slovensku). s. 104-112.
[Search] [Index]
Abbreviation: