DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Mydlík, Miroslav - Derzsiová, Katarína : Primár MUDr. Mikuláš Očenášek a jeho pôsobenie v Košiciach. Mikuláš Očenášek, MD. In: Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Br., Kancelária WHO na Slovensku 2012, s. 166-167, fot.
medicína; lekári; 1886-1973; Košice; Očenášek Mikuláš [1886-1973];

Zdrojový dokument (Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.)


[Search] [Index]
Abbreviation: