DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Moravčíková, Henrieta : Premeny obrazu mesta. Storočie plánovania a výstavby Bratislavy. In: Medzi provinciou a metropolou. Br., Historický ústav SAV 2012. s. 129-142.
19.-20. storočie; mestá, Slovensko; mestá hlavné; architektúra; výstavba; Bratislava;

Zdrojový dokument (Medzi provinciou a metropolou.)


[Search] [Index]
Abbreviation: