DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Mitáč, Ján - Štofková, Denisa : Udalosti v Lučenci po Viedenskej arbitráži a ich dopad na obyvatežstvo mesta a blízkeho okolia. Pamä národa 8, 2012, č. 1, s. 3-17, fot. Rés. angl. s. 17. Events in Lučenec after Vienna Award and their Impact on the Inhabitants of the City and its Close Surroundings.
mestá, Slovensko; Lučenec;

Zdrojový dokument (Pamä národa)


[Search] [Index]
Abbreviation: