DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Miľanová, Ľubica : Krátky exkurz do histórie slovenského lesníckeho múzejníctva (k 85. výročiu vzniku Lesníckeho múzea). Zborník Múzea vo Svätom Antone 20, 2012, s. 173-178, obr., fot. Rés. angl. s. 177. A short excursion into the History of Slovak Forestry museums (at the occasion of the 85th anniversary of the Forestry museum founding); nem. s. 178. Eine Kurze Exkursion in die Geschichte des Slowakischen Museumswesens (zum 85. Jahrestag der Entstehung des Forstmuseums).
múzeá lesnícke; múzeá poľovnícke; múzeá; lesníctvo; poľovníctvo;

Zdrojový dokument (Zborník Múzea vo Svätom Antone)


[Search] [Index]
Abbreviation: