DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Michálek, Slavomír : Niekoľko problémov slovensko-amerických vzťahov počas druhej svetovej vojny. In: Slovenská republika 1939 - 1945 v medzinárodných súvislostiach. Br., Historický ústav SAV 2012, s. 139-161.
politika zahraničná; 1939-1945; vzťahy slovensko-USA; vzťahy USA-slovenské; zahraničná politika; USA;

Zdrojový dokument (Slovenská republika 1939 - 1945 v medzinárodných súvislostiach.)


[Search] [Index]
Abbreviation: