DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Meus, Konrad : Anti-jewish Riots in the Cities of West Galicia in 1918. An outline of the Problem. In: Veľká doba v malom priestore. = Grosse Zeit im kleinen Raum. Prešov - Graz, UNIVERSUM-EU s.r.o. 2012, s. 376-389. Rés. slov. s. 387-388. Protižidovské nepokoje v mestách Západnej Haliče v roku 1918. Náčrt problematiky; nem. s. 388-389. Antisemitische Unruhen in den Städten Westgaliziens im Jahre 1918. Entwurf der Problematik.
mestá, Európa stredná; 1918-1929; Židia, Poľsko; 1918; Európa stredná; Halič západná; Poľsko;

Zdrojový dokument (Veľká doba v malom priestore. = Grosse Zeit im kleinen Raum.)


[Search] [Index]
Abbreviation: