DATABASE: kl1   FORMAT: standard
Kralčák, Peter : Rasová politika v prostredí slovenskej armády. In: Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2012, s. 55-62.
armáda slovenská; vojenstvo; rasizmus;

Zdrojový dokument (Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka.)


[Search] [Index]
Abbreviation: